Recent Posts

Môn học ngành trồng trọt bằng Tiếng Anh

mon hoc nganh trong trot bang tieng anh

Tên môn họ: RỒNG TRỌT (CROP PRODUCTION) 17 Phân loại thực vật Plant Taxonomy 18 Sinh lý thưc vật Plant Physiology 19 Hoá sinh thực vật Plant Biochemistry 20 Di truyền Genetics 21 Khí tượng thuỷ văn Hydro – Meteorology 22 Sinh thái môi trường Environmental Ecology 23 Khoa học …

Xem chi tiết...

Các môn học ngành Quản Lý đất đai bằng Tiếng Anh

mon hoc nganh quan ly dat dai

Tên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (LAND MANAGEMENT) 17 Khoa học đất Soil Science 18 Đánh giá đất Land Use Assessment 19 Sinh thái môi trường Environmental Ecology 20 Đánh giá tác động môi trường Environmental Impact Assessment 21 Trắc địa Land Measuremet 22 Hệ thống nông nghiệp Agricultural Systems …

Xem chi tiết...

Dịch thuật Quảng Nam

dich thuat quang nam

Nhu cầu dịch vụ dịch thuật tại Quảng Nam đang dần tăng cao do nhu cầu xuất ngoại, thăm thân, du lịch, công tác tại nước ngoài tăng cũng nhu cầu về giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài lớn Để đáp ứng nhu cầu trên, Dịch thuật Quảng …

Xem chi tiết...