Tag Archives: dich thuat ha tinh

Dịch công chứng Hà Tĩnh

dich thuat cong chung ha tinh

Thực chất dịch thuật công chứng là quá trình mà giấy tờ được dịch từ văn bản gốc phải có chữ ký của người dịch và chữ ký đó được chứng nhận đăng ký tại phòng tư pháp và phải được phòng tư pháp chứng thực bản dịch đó chính …

Xem chi tiết...

Dịch thuật Hà Tĩnh

dich thuat ha tinh

Dịch thuật tại Hà Tĩnh là một dịch vụ đang ngày một có nhu cầu cao do nhu cầu giao thương toàn cầu hóa diễn ra một cách nhanh chóng, hợp tác đầu tư, giao thương giữa Việt Nam và nước ngoài những năm gần đây ngày một tăng mạnh. …

Xem chi tiết...