TimeLine Layout

August, 2017

 • 1 August

  Chức danh trong công ty bằng Tiếng Anh

  chuc vu trong cong ty bang tieng anh

  Từ vựng Tiếng Anh các chức danh trong công ty: 1. Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốc 2. Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc 3. Chief Executive Officer (CEO): giám đốc điều hành 4. Chief Information Officer (CIO): giám đốc thông tin 5. Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt động 6. …

  Xem chi tiết...

July, 2017

 • 31 July

  Các môn học ngành khuyến nông bằng Tiếng Anh

  bang diem nganh khuyen nong bang tieng anh

  Tên môn học: KHUYẾN NÔNG (AGRICULTURE EXTENSION) 17 Xã hội học nông thôn Rural Sociology 18 Phát triển cộng đồng Community Development 19 Chính sách phát triển nông thôn Rural Development Policy 20 Kinh tế phát triển nông thôn Rural Development Economics 21 Hệ thống nông nghiệp Agricultural Systems 22 …

  Xem chi tiết...
 • 31 July

  Môn học ngành trồng trọt bằng Tiếng Anh

  mon hoc nganh trong trot bang tieng anh

  Tên môn họ: RỒNG TRỌT (CROP PRODUCTION) 17 Phân loại thực vật Plant Taxonomy 18 Sinh lý thưc vật Plant Physiology 19 Hoá sinh thực vật Plant Biochemistry 20 Di truyền Genetics 21 Khí tượng thuỷ văn Hydro – Meteorology 22 Sinh thái môi trường Environmental Ecology 23 Khoa học …

  Xem chi tiết...
 • 31 July

  Các môn học ngành Quản Lý đất đai bằng Tiếng Anh

  mon hoc nganh quan ly dat dai

  Tên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (LAND MANAGEMENT) 17 Khoa học đất Soil Science 18 Đánh giá đất Land Use Assessment 19 Sinh thái môi trường Environmental Ecology 20 Đánh giá tác động môi trường Environmental Impact Assessment 21 Trắc địa Land Measuremet 22 Hệ thống nông nghiệp Agricultural Systems …

  Xem chi tiết...
 • 27 July

  Dịch thuật Quảng Nam

  dich thuat quang nam

  Nhu cầu dịch vụ dịch thuật tại Quảng Nam đang dần tăng cao do nhu cầu xuất ngoại, thăm thân, du lịch, công tác tại nước ngoài tăng cũng nhu cầu về giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài lớn Để đáp ứng nhu cầu trên, Dịch thuật Quảng …

  Xem chi tiết...
 • 27 July

  Môn học ngành chăn nuôi bằng Tiếng Anh

  ten mon hoc bang tieng anh nganh chan nuoi

  Tên ngành: CHĂN NUÔI (ANIMAL HUSBANDRY) II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Động vật học Zoology 18 Giải phẫu động vật Anatomy of Domestic Animals 19 Hoá sinh động vật Animal Biochemistry 20 Sinh lý động vật Animal …

  Xem chi tiết...
 • 27 July

  Môn học ngành thú ý bằng tiếng Anh

  ten mon hoc nganh thu y bang tieng anh

  Tên ngành:THÚ Y (VETERINARY MEDICINE) II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Động vật học Zoology 18 Giải phẫu động vật Anatomy of Domestic Animals 19 Hoá sinh động vật Animal Biochemistry 20 Sinh lý động vật Animal Physiobiology …

  Xem chi tiết...
 • 25 July

  Các môn học ngành Lâm Nghiệp bằng Tiếng Anh

  mon hoc nganh lam nghiep bang tieng anh

  II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Thống kê toán học lâm nghiệp Statistic for Forestry researching 18 Sinh lý thực vật Plant Physiology 19 Đo đạc Land Measuremet 20 Thực vật rừng Forest Plant 21 Khoa học đất …

  Xem chi tiết...
 • 25 July

  Các môn học ngành kế toán bằng Tiếng Anh

  mon hoc tieng anh nganh ke toan

  II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Kinh tế vi mô Microeconomics 18 Pháp luật kinh tế Economic Laws 19 Nguyên lý thống kê Statistics Theory 20 Nguyên lý kế toán Accounting Theory 21 Tài chính tiền tệ Monetary …

  Xem chi tiết...
 • 22 July

  Các môn học ngành tài chính ngân hàng bằng Tiếng Anh

  cac mon hoc tai chinh ngan hang bang tieng anh

  II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Kinh tế vi mô Microeconomics 18 Pháp luật kinh tế Economic Laws 19 Nguyên lý thống kê Statistics Theory 20 Nguyên lý kế toán Accounting Theory 21 Tài chính tiền tệ Monetary …

  Xem chi tiết...