cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
1. Khoa hồi sức cấp cứu
2. Khoa cận lâm sàng "-" Chẩn đoán hình ảnh
3. Khoa ngoại "-" Liên chuyên khoa
4. Khu vực chụp X.Quang - Cắp lớp vi tính
đã hỏi trong Hỏi đáp tiếng anh bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...