cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
Bơm ly tâm trục ngang

Horizontal Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm trục đứng

Vertical Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm nhiều tầng trục đứng

Vertical Multi-stage Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm liền trục

Close -coupled Centrifugal pumps,

Monoblock Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm rời trục

Bare-shaft Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm tự hút

Self-priming Centrifugal pumps

 Bơm từ

Magnetic driven Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm cánh kín

Close-impeller Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm cánh hở

Open-impeller Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm cánh nửa hở

Semi-open-impeller Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm vỏ rời

Split-casing Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm hướng tâm

Radial-flow Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm hướng trục

Axial-flow Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm dòng xiên

Mixed-flow Centrifugal pumps

 Bơm giếng khoan

Borehole Centrifugal pumps

 Bơm trên ống

In-line Centrifugal pumps
đã hỏi trong Từ vựng dịch thuật bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...