• Đăng ký
cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.

Các loại bơm trong tiếng Anh

0 k thích
Bơm ly tâm trục ngang

Horizontal Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm trục đứng

Vertical Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm nhiều tầng trục đứng

Vertical Multi-stage Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm liền trục

Close -coupled Centrifugal pumps,

Monoblock Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm rời trục

Bare-shaft Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm tự hút

Self-priming Centrifugal pumps

 Bơm từ

Magnetic driven Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm cánh kín

Close-impeller Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm cánh hở

Open-impeller Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm cánh nửa hở

Semi-open-impeller Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm vỏ rời

Split-casing Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm hướng tâm

Radial-flow Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm hướng trục

Axial-flow Centrifugal pumps

 Bơm ly tâm dòng xiên

Mixed-flow Centrifugal pumps

 Bơm giếng khoan

Borehole Centrifugal pumps

 Bơm trên ống

In-line Centrifugal pumps
đã hỏi trong Từ vựng dịch thuật bởi nguyendinhphuc

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...