• Register
cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+1 vote
trong bài kiểm tra em dùng the world population is expected to be over 8 billion đúng không ạ? em thay nhieu web nuoc ngoai dung ca the world population is expected... va the world's population..
asked in Hỏi đáp tiếng anh by

1 Answer

0 votes
Dùng sao cũng được bạn, cách đầu là dạng từ ghép, cách sau là sở hữu cách, cách nào thì chủ ngữ vẫn là population
answered by
...