cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+1 thích
What does she look like
đã hỏi trong Hỏi đáp tiếng anh bởi

1 Câu trả lời

+1 thích
 
Hay nhất
Nếu dịch đúng là câu này có nghĩa: Cô ấy trông giống cái gì?
Tuy vậy, bạn có thể dùng nhiều mẫu câu khác hay hơn:
How does she look?
+ cô ta trông thế nào ?

How does she look like ?
+ cô ta trông như thế nào ?

Who does she look like ?
+ cô ta trông giống ai ?
trả lời bởi

Những câu hỏi liên quan

0 k thích
0 trả lời
+1 thích
1 trả lời
+2 k thích
1 trả lời
...