• Register
cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+1 vote
What does she look like
asked in Hỏi đáp tiếng anh by

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Nếu dịch đúng là câu này có nghĩa: Cô ấy trông giống cái gì?
Tuy vậy, bạn có thể dùng nhiều mẫu câu khác hay hơn:
How does she look?
+ cô ta trông thế nào ?

How does she look like ?
+ cô ta trông như thế nào ?

Who does she look like ?
+ cô ta trông giống ai ?
answered by
...