cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+1 thích

1. Binh nhất: Private First Class, Senior Constable
2. Binh nhì: Private, Constable
3. Chiến sĩ: Enlisted Member
4. Chuẩn úy: Officer Designate
5. Đại tá: Brigadier
6. Đại tướng: Senior General
7. Đại úy: Captain
8. Hạ sĩ: Corporal
9. Hạ sĩ quan: Non-commissioned Officer
10. Học viên sĩ quan: Officer Cadet, Trainee
11. Thống chế (hay Nguyên soái): Marshal
12. Sĩ quan: Officer
13. Thiếu tá: Major
14. Thiếu tướng: Major General
15. Thiếu úy: Junior Lieutenant, Second Lieutenant
16. Thượng tá: Colonel, Senior Lieutenant-Colonel
17. Thượng tướng: General, Senior Lieutenant General
18. Thượng sĩ: Sergeant Major
19. Thượng úy: First Lieutenant, Senior Lieutenant
20. Trung sĩ: Sergeant
21. Trung tá: Lieutenant Colonel
22. Trung tướng: Lieutenant General
23. Trung úy: Lieutenant

Nếu có nhu cầu dịch thuật, vui lòng liên hệ văn phòng Dịch thuật Hải Phòng của chúng tôi

đã hỏi trong Từ vựng dịch thuật bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

Những câu hỏi liên quan

...