cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+2 k thích
Cho mình hỏi câu này đáp án là gì và tại sao, thank all.

All commuters ...... the main highway to get to the center of the city will face delays of up to an hour today because of on-going construction.

A. use

B. used

C. using

D. will use
đã hỏi trong Hỏi đáp tiếng anh bởi

1 Câu trả lời

0 k thích
Bạn sử dụng "using", câu C nhé, nó thay cụm từ: "which use"  ấy mà

Chúc bạn thành công
trả lời bởi
...