cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
Change the following sentences into passive voice:
1. They wil build a hydro power station in this area.
2. They will widen the road to oủ village next year.
3. People won't burn fossil fuels for energy in the future
4. Human will use the sun as the biggest energy source for the future.
5. Solar energy will replace most of  fossil fuels in the future
đã hỏi trong Hỏi đáp tiếng anh bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

Những câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời
0 k thích
0 trả lời
+1 thích
1 trả lời
+1 thích
1 trả lời
đã hỏi trong Hỏi đáp tiếng anh bởi Tran
...