cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+2 k thích
"Giá trị hao mòn lũy kế" là gì?
đã hỏi trong Từ vựng dịch thuật bởi

1 Câu trả lời

0 k thích
 
Hay nhất
Accumulated depreciation
trả lời bởi

Những câu hỏi liên quan

...